Nad věžemi
Nad věžemi
Růst 1978
Růst 1978

HANA ALISA OMER: Skok v paradigmatu (1978-2018)
10.12. - 10.01.2019

HanaAlisa Omer (*1947) představuje na výstavě Skok v paradigmatu  výběr ze svých raných děl a zároveň ukázky ze své současné tvorby. Z jejich srovnání je patrné, že během uplynulých padesáti let tato umělkyně prošla dramatickým osobnostním i uměleckým vývojem. "Obojí vytvořila tatáž ruka...stejná a současně jiná osoba,"vysvětluje.


HanaAlisa Omer se narodila na Slovensku, kde absolvovala umělecko-průmyslovou školu v Bratislavě. Roku 1967 dezertovala z komunistického Československa do Izraele. Po studiích grafického designu v Jeruzalémě působila jako grafička a ilustrátorka a zároveň se věnovala volné tvorbě. V 70. letech vznikly její syrové figurativní kresby Studie smrti a zároveň cyklus abstraktních Vnitřních krajin, ve kterýchpodvědomě řešila neurózy zděděné po rodičích přeživších Holocaust. V 80. letech se věnovala studiím lidského těla a jeho energetické struktury inspirovaným její prací učitelky hata jógy. Mezníkem se pro ni stal rok 1995, kdy na podnět současného jeruzalémského kabalisty Dr. Chayutmana vytvořila cyklus Nebeský Jeruzalém zobrazující kabalistickou symbolikou pradávnou lidskou touhu po míru a spáse.

Tato kreativní spolupráce pro ni znamenala začátek nové tvůrčí etapy založené na vědomém propojení s jejími židovskými kořeny. Po vytvoření maleb Nebeského Jeruzaléma jsem pochopila, že moje další práce musí pokračovat v "pozemském Jeruzalémě", objasňuje. V roce 1999 přesídlila z umělecké vesnice Ein Hod do Jeruzaléma, kde iniciovala ekologicko-sociální projekt a zároveň se podílela na ekumenických aktivitách. Její výtvarný projev se radikálně proměnil, stal se pro ni svého druhu auto-art-terapií, jejímž prostřednictvím se snažila nyní již vědomě vyrovnat se svojí identitou, vírou a v neposlední řadě s traumatem Holocaustu. V roce 2005 se začala intenzivně věnovat tématu Kořeny, které v ní dlouho klíčilo a kterým vzdala hold svým předkům a židovské tradici. Taktéž vytvořila pátý, ústřední obraz k cyklu Nebeského Jeruzaléma nazvaný Otevření Brány Milosti. Od roku 2012 žije v Praze, která ji inspiruje k malbám fantaskně-realistických městských vedut. "Mé dílo se mění v souvislosti se změnami v mém osobním životě. Prozřetelnost mi umožnila žít teď v Praze a je pro mě překvapující, že právě tady jsem se se svými židovskými kořeny propojila hlouběji, nežli během pětačtyřiceti let života v Izraeli. Praha je pro mě vysněné město a já sním s ní - s jejími mosty a věžemi, s havrany, tunely, ostrovy a chrámy..." dodává umělkyně.

Výstava poběží od 11.12. - 10.1.2019.