Galerie Hala C

Termín akce: 30.07. - 19.08.2020

Stanko & Sequens / Sadofsky & Trantina: Selhání vakcíny

Od 30.7. můžete navštívit výstavu konfrontující malířskou a sochařskou tvorbu dvou nejvýraznějších autorských dvojic na české umělecké scéně. Výstava SELHÁNÍ VAKCÍNY vznikla jako spontánní konverzační projekt mezi oběma uměleckými dvojicemi experimentujícími s radikální formou a často znepokojivým obsahem a má krátkodobý charakter pop-up projektu.
Vystavená díla vznikla částečně v nedávné koronavirové karanténě a částečně před touto dobou. Jejich prolnutí vytváří vzájemné pnutí, které nehledá odpovědi na otázky současné doby, ale spíše tyto otázky diskredituje.

Vakcínu lze chápat jako malou dávku zla, která by měla zamezit šíření zla daleko většího. Analogicky, umělecká tvorba by měla obsahovat alespoň malou dávku zlomyslnosti, určenou pro své publikum, galeristy a sběratele. Jen tak může zabránit patologickému šíření kýče, nevkusného patosu, komodifikovaného dekoratérství, vlastní zombifikaci, bezobsažnosti a všeobecné blbosti. Selhání vakcíny má za následek nárůst prevalence těchto kulturních patogenů, což vidíme v současnosti všude v mediálních, kulturních a politických sférách západní společnosti. Sledujeme vlnu nástupu idiotů do vysoké politiky, akademická půda toleruje pouze korektní názory a humor se povoluje pouze laskavý, jak ze šablon úspěšného umělce Banksyho. Zlomyslnost se z umění vytrácí a na místo transgresivní tvorby Kippenbergera, Koonse nebo McCarthyho se dostává zombie-formalizmus a masivní výroba čehokoliv, co se dá střelit. Vlnu pandemie chaotické blbosti nelze zastavit společenským distancováním, na její přítomnost je zbytečné testovat, po selhání vakcíny se lze už jen uchýlit do chytrých karantén svých sociálních bublin a zlomyslně čekat, co se stane.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sadofsky & Trantina

Zakladatel legendární umělecké skupiny Pode Bal, Petr Motyčka, tvořící také pod pseudonymem Sadofsky, a malíř monumentálního expresionismu Dan Trantina, tvoří umělecký tandem od roku 2014. Společně i individuálně jsou autoři mnoha projektů a výstav v Evropě i v USA. Společnou spolupráci zahájili kontroverzním monumentálním sochařským dílem vystaveným v Evropském parlamentu v Bruselu v roce 2015, titulovaným Rekonstrukce jako tragédie a fraška. Jejich poslední velká výstava v Praze byla k vidění v Centru současného umění DOX pod názvem „Omezená viditelnost obyčejných věcí“ v létě 2019. Dvojice Sadofsky & Trantina nabourává estetické a umělecké konvence svým radikálním přístupem k tvorbě, ať už se jedná o malbu, sochu, instalaci nebo jiná média.

Stanko & Sequens
Dílo Heleny Sequens a Adama Stanka, mladé umělecké dvojice, jež tvoří nedílnou a velmi zřetelně čitelnou součást české umělecké scény, má naprosto různorodý charakter, a to nejen díky celé škále uměleckých technik, kterými se vyjadřují, ale také rozmanitostí námětů a témat, jimž se věnují s ironií a sarkasmem sobě vlastním. Helena a Adam vytvářejí instalace, objekty a videa, které pomocí cynického a sarkastického humoru poukazují na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci. Fascinací plíživým zlem a perverzí naší společnosti nastavují zrcadlo realitě současného světa a poukazují na banalitu všudypřítomného zla a existence vůbec. 


Vernisáž 29.7.2020 / 19:00 /