Fotky z výstavy umělců Andyho Allena a Jana Žižky, kteří mírně pozměnili koncept a některé obrazy své výstavy Object Subject, která byla k vidění od října do prosince 2020.
10.1.2021 tak vznikla nová výstava Subject Object, která je zatím k vidění bohužel pouze na fotografiích...
O případné dernisáži a možnosti vidět výstavu na živo Vás budeme informovat.
-
Photos from the exhibition of artists Andy Allen and Jan Žižka, who slightly changed the concept and some paintings of their exhibition Object Subject, which was on view from October to December 2020.
On January 10, 2021, new Subject Object exhibition was created, which is unfortunately only visible in photographs ...
We will inform you about a eventual dernisage and the possibility to see the exhibition live.

Andy Allen - Subject Object
Jan Žižka a Andy Allen - Subject Object
Jan Žižka a Andy Allen - Subject Object
Jan Žižka - Subject Object
Jan Žižka - Subject Object
Andy Allen - Subject Object
Andy Allen - Subject Object
Andy Allen - Subject Object
Andy Allen - Subject Object
Jan Žižka a Andy Allen - Subject Object